Lewati ke isi

E. Gabungan Huruf Konsonan

Gabungan huruf konsonan kh, ng, ny, dan sy melambangkan satu bunyi konsonan.

Gabungan Huruf Konsonan Contoh
Posisi Awal
Contoh
Posisi Tengah
Contoh
Posisi Akhir
kh khusus akhir tarikh
ng ngarai bangun senang
ny nyata banyak -
sy syarat musyawarah arasy