Lewati ke isi

B. Kata Turunan

1. Kata Berimbuhan

a. Kata yang mendapat imbuhan (awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan imbuhannya.

Misalnya:

 • berjalan
 • mempermudah
 • menulis
 • dijual
 • pembaca
 • semula
 • terbatas

 • gelembung
 • kemilau
 • kinerja

 • gerejawi
 • kamerawan
 • lukisan
 • seniman
 • sukuisme

 • kemauan
 • pemungutan
 • perbaikan
b. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu.

Misalnya:

 • adibusana
 • aerodinamika
 • antargolongan
 • antikekerasan
 • awahama
 • bikarbonat
 • biokimia
 • dekameter
 • demoralisasi
 • dwiwarna
 • ekabahasa
 • ekstrakurikuler
 • infrastruktur
 • inkonvensional
 • kontraindikasi
 • kosponsor
 • lokakarya
 • mancanegara
 • makroekonomi
 • mikrobiologi
 • multilateral
 • narapidana
 • nirgagasan
 • nonkolaborasi
 • paripurna
 • pascakebenaran
 • pascasarjana
 • praanggapan
 • prajabatan
 • pramusaji
 • pramuwisata
 • proaktif
 • purnawirawan
 • saptakrida
 • semiprofesional
 • subbagian
 • supercepat
 • swadaya
 • tansuara
 • telewicara
 • transmigrasi
 • tritunggal
 • tunakarya
 • ultramodern
 • wiraswasta
 • ayahanda
 • egosentris
 • oktahedron
c. Kata yang diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung (-).

Misalnya:

 • non-Indonesia
 • pan-Afrika
 • pro-Barat

 • anti-PKI
 • non-ASEAN
 • non-Korpri
 • pasca-Orba
d. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung (-).

Misalnya:

 • anti-mainstream
 • pasca-reshuffle
 • pra-Aufklaerung
 • super-jegeg
e. Bentuk terikat maha- dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan.

Misalnya:

 • Yang Maha Esa
 • Tuhan Yang Maha Kuasa

 • Yang Maha Pengasih
 • Tuhan Yang Maha Pengampun
 • Tuhan Yang Maha Pemberi Rezeki

2. Bentuk Ulang

a. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.

Misalnya:

 • anak-anak
 • berjalan-jalan
 • biri-biri
 • buku-buku
 • cumi-cumi
 • hati-hati
 • kuda-kuda
 • kupu-kupu
 • kura-kura
 • lauk-pauk
 • mencari-cari
 • mondar-mandir
 • porak-poranda
 • ramah-tamah
 • sayur-mayur
 • serba-serbi
 • terus-menerus
 • tunggang-langgang
 • cas-cis-cus
 • dag-dig-dug
b. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama.

Misalnya:

kapal barang kapal-kapal barang
kereta api cepat kereta-kereta api cepat
rak buku rak-rak buku
surat kabar surat-surat kabar

3. Gabungan Kata

a. Unsur gabungan kata, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah.

Misalnya:

 • cendera mata
 • duta besar
 • ibu kota
 • kambing hitam
 • mata acara
 • meja tulis
 • model linear
 • orang tua
 • rumah sakit
 • segi empat
 • simpang lima
 • wali kota
b. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.

Misalnya:

buku-sejarah baru 'buku sejarah yang baru, bukan buku bekas'
buku sejarah-baru 'buku tentang sejarah baru'
ibu-bapak kami 'ibu dan bapak kami'
ibu bapak-kami 'ibu dari bapak kami (nenek)'
c. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai.

Misalnya:

 • dilipatgandakan
 • menggarisbawahi
 • menyebarluaskan
 • penghancurleburan
 • pertanggungjawaban
d. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah.

Misalnya:

 • bertepuk tangan
 • menganak sungai
 • garis bawahi
 • sebar luaskan
e. Gabungan kata berikut ditulis serangkai.

Misalnya:

 • acapkali
 • adakala
 • apalagi
 • bagaimana
 • barangkali
 • beasiswa
 • belasungkawa
 • bilamana
 • bumiputra
 • daripada
 • darmabakti
 • dukacita
 • hulubalang
 • kacamata
 • karyawisata
 • kasatmata
 • kosakata
 • manasuka
 • matahari
 • olahraga
 • padahal
 • peribahasa
 • perilaku
 • puspawarna
 • saputangan
 • sediakala
 • segitiga
 • sukacita
 • sukarela
 • syahbandar